Retssager og tvister


Rette hjælp i rette tid

Alle retssager er forskellige, men en ting har langt de fleste til fælles - de tager lang tid og er ofte forbundet med store omkostninger.

Som udgangspunkt, vil det derfor være en fordel, at få sagen løst så tidligt som muligt. En hurtig og ordentlig løsning kræver, at du får den rette rådgivning og hjælp til forhandlingerne.

Med erfaring som både dommer og advokat, har jeg det bedste grundlag for at vurdere de stærke og svage sider i din sag. Jeg kan oplyse dig om de risici og muligheder, der er forbundet med at gå rettens vej.

Jeg arbejder helhedsorienteret og søger at afdække mulige løsninger hele vejen gennem processen.

Når det er sagt, så kan en retssag være den rigtige løsning på en tvist, og også i den situation er tidlig og grundig rådgivning og håndtering af sagen afgørende. Kontakt os derfor så tidligt i processen som muligt.

Vi fører forskellige sager- både for private og for virksomheder. Sagerne kan have vidt forskelligt indhold. Vi fører blandt andet sager om ansættelsesretlige krav, krav mod forsikrings- og pensionsselskaber, krav om køb af fast ejendom og som en særlig interesse - sager om køb af heste.

Udover retssager repræsenterer vi også klienter i forhold til forskellige klageinstanser.


En retssag er omkostningstung

Det er omkostningstungt at føre retssag. Derfor er det vigtigt for os, at du får fyldestgørende oplysninger om, hvad din sag kommer til at koste, inden vi går i gang. Du vil derfor altid modtage oplysning om de forventede omkostninger, inden vi begynder at arbejde på din sag.

Vi undersøger også altid mulighederne for, at dine omkostninger kan blive dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces.


Sådan arbejder vi

Inden vi lægger en strategi sammen med dig, er der flere forhold, som vi undersøger:

Lovgrundlag og retspraksis

Inden vi iværksætter en retssag eller fremsætter et krav, laver vi en grundig vurdering af din sag på baggrund af lovgivning og retspraksis. Selvom du er blevet urimelig behandlet, kan du ikke være sikker på at vinde en retssag. Det er vigtig for os, at du få klar besked om, hvordan dine chancer er.

Beviset

Du skal bevise, at tingene er, som de er. Det er den, der påstår noget, der skal bevise det i retten. Det betyder for eksempel, at hvis du mener, at der er en mangel ved en bil, du har købt, at der er mangler ved det arbejde, som en håndværker har leveret og lignende – så er det dig, der skal bevise, at det faktisk er tilfældet. En stor del af de sager, der verserer ved retterne, handler ikke om jura – men om hvilke faktiske forhold, der kan lægges til grund. Vi vejleder dig om de forskellige muligheder, der er for bevisførelse i forbindelse med en sag.

Modpartens betalingsevne

Selvom lovgivningen er på din side, og du kan bevise din ret – så er det stadig ikke muligt ”at klippe en skaldet” – vi undersøger derfor også, om din modpart vil kunne betale, såfremt du får ret.


Det kan du selv gøre

Inden du henvender dig til os, kan du med fordel samle alle dokumenter fra din sag i kronologisk rækkefølge og eventuelt skrive et kort resume af sagen. På den måde kan vi hurtigere hjælpe dig med din sag.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma