Straffesager


Kontakt omgående din advokat

Straffesager er tidskritiske. Kontakt mig derfor omgående, hvis du er sigtet, mistænkt, anholdt eller varetægtsfængslet. Udtal dig først, når du har talt med din forsvarer.


Krav på en beskikket forsvarer

Allerede hvis du bliver sigtet i en straffesag har politiet pligt til at vejlede dig om muligheden for at få beskikket en forsvarer.

Hvis der er rejst tiltale og sagen dermed er indbragt for retten, vil retten også oplyse dig om din ret til at få beskikket en forsvarer.

Hvis du er under 18 år, er det dog forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at vælge din forsvarer.

Du kan bede politiet eller retten om at få en bestemt advokat som din beskikkede forsvarer. Det er retten, der afgør, om betingelserne for at beskikke en forsvarer er opfyldt.

Der skal som udgangspunkt beskikkes en forsvarer i alle straffesager, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvist alene bliver tale om en bøde. Det kan f.eks. være færdselssager. I disse sager vil du selv skulle betale en forsvarer uanset om du bliver dømt eller frikendt.


Du kan frit vælge din egen forsvarer

Når man bliver varetægtsfængslet, får man tildelt en forsvarer i grundlovsforhøret, men man kan altid skifte til en anden, hvis man ønsker dette.

Det er generelt en fordel, at den forsvarer man ønsker, kommer så tidligt ind i sagen som muligt. Du kan altid bede retten om at få beskikket en anden advokat, eller du kan selv kontakte den advokat, som du ønsker beskikket.

Hvis du er varetægtsfængslet, kan du bede personalet i arresten om hjælp. Du kan også skrive en fuldmagt til din familie om, at de kan kontakte advokaten på dine vegne.


Mange års erfaring fra retten

Pia Maria Stokvad-Rubenius har arbejdet mange år som advokat, dommerfuldmægtig, konstitueret byretsdommer og konstitueret landsdommer.

Hun har dermed et unikt kendskab til, hvad der er afgørende, når retten behandler straffesager.


Honorar/salær

Honorar/salær til din forsvarer bliver som hovedregel fastsat af retten efter nogle faste takster.

Du kan se retternes takster for salær til blandt andet forsvarsadvokater på retternes hjemmeside

Hvis du bliver frifundet i sagen bliver salæret betalt af Statskassen. Hvis du bliver dømt, vil du også blive dømt til at betale sagens omkostninger. Det er dog Statskassen, som lægger ud for forsvarerens salær.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma