Familieadvokat - ugifte samlevende


Ugifte samlevende arver IKKE efter hinanden

Det er en udbredt misforståelse, at ugifte samlevende arver hinanden, hvis de har fælles børn eller har boet sammen en årrække. Som arvereglerne er i dag – arver ugifte samlevende IKKE hinanden – MEDMINDRE de laver testamente. I har mulighed for at lave et udvidet samlevertestamente – se mere om dette her. I kan også sikre hinanden gennem jeres forsikringer og pensionsordninger.


Hvis I går fra hinanden

I modsætning til en bodeling mellem to, som er gift, er der mellem to ugifte ikke noget bo at dele. Som udgangspunkt betyder det, at I hver især skal beholde det, som I ejer, og det, I ejer sammen, skal deles mellem jer.

Det betyder, at hvis det kun er den ene, der ejer huset, så beholder vedkommende huset, det samme gælder for bilen, sommerhuset, hunden og hesten.


Fast ejendom – den fælles bolig

Jeg har valgt at give denne problemstilling dens eget afsnit, da jeg ofte oplever netop den fælles ejendom som en central og svær problemstilling for rigtig mange.

I kan naturligvis vælge at sælge boligen og dele overskuddet – hvis der er et sådant. Men ofte er der risiko for at en ejendom må sælges med et betydeligt underskud – hvilket gør, at I bege vil stå med en betydelig gæld efter et salg.

Det kan derfor være en mulighed, at I aftaler, at den ene får lov til at fortsætte med at bo i boligen, indtil boligen kan sælges uden tab. I så fald er det vigtig, at I får klare aftaler omkring dette. Det kan være tidsfrister, det kan være klare aftaler om, til hvilken pris I begge er forpligtet til at acceptere et salg m.v. Det er også en god idé at aftale, hvad I gør, hvis boligen mod forventning ikke kan sælges indenfor den periode, som I har aftalt.

Gæld i boligen hæfter I som udgangspunkt for begge to. I nogle tilfælde er det muligt at aftale med bank og realkreditinstitut, at gælden deles op, men det kan være en vanskelig øvelse.

For den, der bor i boligen, giver denne ordning sjældent de store problemer. Men for den, som skal flytte, kan det være vanskeligt at få lov til at låne til en ny ejendom, når man i forvejen hæfter for halvdelen af gælden i den fælles ejendom. Hertil kommer, at ydelser til lån og omkostninger ved gælden nogle gange ikke kan dækkes af den ”leje”, som den, der bliver boende, betaler.

Hvis den fælles bolig er ejet af den ene, er udgangspunktet, som beskrevet ovenfor, at den, der ejer boligen, ”tager boligen med sig”. I nogle tilfælde, har den anden bidraget på en sådan måde, at det kan give grundlag for at boligens værdi skal deles. Der er altid tale om konkrete vurderinger – og der skal forholdsvist meget til, før en bolig, der er ejet af den ene, skal deles.


Gæld – hæfter du for din tidligere samlevers gæld

Svaret afhænger af, hvad der er aftalt med kreditor (den, der har lånt pengene til din samlever/jer)

Jeg møder desværre mange, der under et samliv har skrevet under på låneaftaler/dokumenter, som de ikke til fulde kendte indholdet af, og hvor beløbet, der blev lånt, er blevet udbetalt til samleveren.

Hvis I begge har stiftet gælden, hæfter I for det. Ofte hæfter man ”solidarisk”, det vil sige, at man hæfter for hele gælden, selvom man er to – eller flere, som har skrevet under på aftalen. Det er muligt, at du efterfølgende kan kræve det, som du har betalt ”for meget” tilbagebetalt hos den anden låner.

Som skrevet ovenfor under "fast ejendom", kan det måske lade sig gøre at dele gælden op. Det kræver dog som regel, at långiver får noget til gengæld. Vi kan hjælpe med en sådan forhandling.

Jeg har hørt mange beklage, at de har skrevet under på noget, som de ikke fuldt ud forstod konsekvenserne af – men som det helt klar udgangspunkt, er man bundet af sådanne aftaler, når man har skrevet under.

Hvis du IKKE har skrevet under - men din underskrift er blevet forfalsket, eller nogen uberettiget har benyttet dit NemID, så skal du kontakte en advokat for rådgivning om din situation.


Hvis I kan blive enige

Hvis I kan blive enige om, hvordan I deler aktiverne mellem jer, bør I lave en skriftlig aftale om dette. I kan tage udgangspunkt i skabelon til bodeling for gifte. I bør skrive den under og hver have et eksemplar af denne aftale.


Hvis I ikke kan blive enige

Hvis I ikke kan blive enige, kan I - hvis I er uenige om mere end ét aktiv - bede skifteretten om hjælp. Er det kun et aktiv, som I ikke er enige om, må uenigheden løses i retten.

Ofte knytter uenighed i bodelingen sig til den fælles bolig. Hvis I ikke har oprettet en samejeoverenskomst – og der ikke er andre aktiver, som I er uenige om, kan samejet opløses ved en frivillig auktion. Ved en frivillig auktion vil ejendommen ofte blive solgt til en lavere pris end på det fri marked. Det skal derfor stærkt anbefales, at I indgår en aftale omkring den fælles ejendom.


Børn og forældremyndighed

Det første, I skal tage stilling til er, hvor børnene skal have bopæl. Du skal være opmærksom på, at børnenes bopæl ikke automatisk følger registreringen i folkeregisteret. Der skal altså være en aftale mellem jer om børnenes bopæl enten udtrykkeligt eller i praksis. Hvis I ikke kan blive enige, må spørgsmålet indbringes for familieretshuset.

Først når spørgsmålet om bopæl er afklaret, kan I indgå en aftale om samvær. Samvær kan fastsættes på mange forskellige måder – det vigtigste er, at samværet afstemt barnets behov, herunder barnets alder og afstand mellem forældrene. Hvis I selv laver en samværsaftale, kan det være vigtig, at den er udformet sådan, at den, der skal have samvær, også kan søge om at få barnet udleveret til samvær på grundlag af jeres aftale. Se under dokumenter.


Rettidig omhu - få talt om det

De fleste ønsker ikke at tale om, at deres samliv en dag slutter - men det gør det. Enten fordi man går fra hinanden, eller fordi den ene dør.

I begge situationer er det er stor fordel, at man har talt om, hvad der skal ske, når man eventuelt går fra hinanden eller den ene dør.

Læs mere under testamenter og samejekontrakter.


Det kan Stokvad advokatfirma gøre for dig

I forbindelse med samlivsopbrud er det vigtigt, at der udarbejdes en skriftlig aftale om delingen af jeres aktiver – herunder at I får en fornuftig aftale omkring eventuel fælles fast ejendom – såfremt I ikke allerede har en samejeoverenskomst.

Vi arbejder altid ud fra et mål om, at vores klienter får en samlet løsning, der er holdbar, også hvis der er børn mellem parterne. Du får grundig og forståelig vejledning gennem hele processen. Vi arbejder på at finde forligsmæssige løsninger for vores klienter – da det kan være en opslidende proces at skulle gennem hele retssystemet.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma