Familieadvokat - skilsmisse


Skilsmisse eller separation, når I har børn under 18 år

  • Refleksionsperiode – for børnenes skyld også selvom I er enige.

Skilsmisser påvirker børnene og deres hverdag og deres trivsel.

I det nye system er det derfor ikke længere muligt med en "straksskilsmisse", hvis man har børn under 18 år. Derimod skal der være en reflektionsperiode på 3 måneder. Dette skal give forældrene muligehd for eftertanke og til at få rådgivning. Der er rådgivning for både forældrene og børnene.

Formålet med denne rådgivning er, at oplyse forældrene om den betydning, som skilsmissen har for børnene, og hvordan forældrene bedst mulig støtter barnet i situationen.

Der er også et digitalt forløb, som på sin vis underviser forældrene i håndtering af børns reaktioner i brudsituationen.

Børnene har også mulighed for at få råd og vejledning i Familieretshuset.

Skilsmisse

Det er muligt at blive skilt uden forudgående separation, hvis I er enige om det, og I ikke har børn under 18 år sammen, kan I blive skilt med det samme. Har I fælles børn under 18 år skal I igennem en refleksionsperiode på 3 måneder, såfremt I søger om direkte skilsmisse.

Refleksionsperioden er tænkt som en mulighed for, at I kan reflektere over, hvorvidt I ønsker en skilsmisse og i givet fald, hvordan I bedst kan passe på børnene i forbindelse med skilsmissen.

Er I ikke enige om at blive skilt, kan I først søge om skilsmisse, når I har været separeret i seks måneder. I kan dog blive skilt uden først at have været separeret selvom I er uenige, hvis der er tale om utroskab,vold eller bigami.

Hvis I er uenige, bliver I indkaldt til et møde i Familieretshuset.

For at kunne blive separeret eller skilt skal I være enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag, og hvis I har en lejebolig, skal I være enige om, hvem af jer der skal have ret til at fortsætte lejemålet.

Familieretshuset har en række tilbud til jer, der ønsker at blive skilt. Det er en rigtig god ide at tage imod disse tilbud. Et brud er altid svært, men hvis I kan nå til enighed om de væsentligste ting, er der er større chance for, at I begge kan komme videre. Det har også stor betydning for jeres børn, at I forsøger at nå til enighed om så mange ting som muligt.

Kan I fortsat ikke blive enige, bliver sagen sendt videre til Familieretten, hvor sagen vil blive afgjort af en dommer.

Separation

For at blive separeret skal en af jer udfylde en ansøgning om separation på Familieretshusets hjemmeside. I behøver ikke være eninge om en separation. Når du/I har søgt om separation, skal I flytte fra hinanden inden for tre måneder. Ellers risikerer I, at jeres separation bliver annulleret.

Man kan være separeret i mange år, idet man ikke automatisk bliver skilt efter seperationsperioden. Hvis man flytter sammen igen under spearationen, genopstår ægteskabet, og en ny separation kræver en ny ansøgning.

Efter seks måneders separation har du ret til at blive skilt. Også selvom din ægtefælle er uenig.

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I sende en ansøgning på et hvilket som helst tidspunkt efter separationen. Også før de seks måneder er gået.

Den juridiske virkning af en separation:

*I arver ikke hinanden, hvis den ene af jer dør *Den gensidige troskabspligt ophører *I kan ikke gifte jer med en anden, før I er skilt *Jeres formuefællesskab ophører. *Det I erhverver efter separationen indgår ikke i det, som I skal dele, når I bliver skilt. *Hvis der er særeje, indgår særejet normalt ikke i delingen.


Det gør Stokvad Advokatfirma for dig

Skilsmisseadvokat, hjælper vi dig med alt det, du skal have styr på.

  • Separation og/eller skilsmisse og vilkårene herfor

  • Bodelingen

  • Ægtefællebidrag

  • Børnene – herunder samvær, bopæl, børnebidrag og forældremyndighed

Som skilsmisseadvokat kan vi rådgive dig og støtte dig, så du kommer bedst muligt gennem en skilsmisse. Vi sikrer dig naturligvis, at du forstår alle dine rettigheder og pligter, men vi hjælper dig også med at finde løsninger med din tidligere ægtefælle, så tingene ikke går i hårdknude. Det kan være omkostningsfuldt at gå igennem en lang retssag - både økonomsik og menneskeligt.

Vi sikrer, at du kommer bedst muligt gennem processen.


Hvordan søger vi om separation/skilsmisse

I kan søge om separation og skilsmisse i Familieretshuset via deres hjemmeside. I skal bruge den blanket, der er på hjemmesiden. Der er også en vejledning til, hvordan I udfylder blanketten, som skal udfyldes og indendes online, ellers afvises ansøgningen. Samtidig skal der overføres gebyr, se i afsnittet nedenfor.

Underskriver I begge ansøgningen og erklærer, at I er enige om vilkårene og ikke ønsker møde i Familieretshuset, kommer bevillingen som hovedregel automatisk i jeres e-boks, det gælder dog ikke skilsmisseansøgninger fra forældre mrf fælles børn under 18 år. De skal først gennem en 3 måneders reflektionsperiode. Bevillingen kommer, når begge forældre inden 1 måned efter udløbet af reflektionsperioden har bekræftet anmodningen om skilsmisse samt har gennemført obligatorisk digitalt forløb.

Er der uenighed, eller er det kun den ene af jer, der har underskrevet ansøgningen, indkalder Familieretshuset til et møde (vilkårsforhandling). Kan I ikke blive enige om vilkårene, træffer Familieretshuset eller Familieretten afgørelse om hvilke vilkår, der skal gælde. Her kan en skilsmisseadvokat være ganske behjælpelig.

En skilsmisseadvokat kan også være nødvendig, hvis den ene ægtefælde nægter at underskrive ansøgningen om separation eller skilsmisse. Man kan således ikke nægte den anden part separation/skilsmisse, det bliver bare lidt mere besværligt og dyrere.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma