Offerrådgivning - bistandsadvokat

Selvom vi ofte repræsenterer tiltalte i straffesager, har vi også tit rollen som bistandsadvokat for et offer. Det kan vi, fordi vi kender til straffesagernes behandling både hos politiet og i retten.

Bistandsadvokatens rolle

Som bistandsadvokat hjælper vi dig, der har været udsat for en forbrydelse. Vi varetager dine interesser gennem hele forløbet. Vi rådgiver og hjælper under sagens efterforskning, og tager med til undersøgelser og afhøringer.

  • Vi er med i retten, hvor vi kan rådgive og vejlede.

  • Vi kan støtte dig, hvis du bliver utryg og usikker i processen.

  • Under retssagen fremsætter vi eventuelle krav om erstatning

Hvem har ret til en bistandsadvokat

Du vil som udgangspunkt automatisk få beskikket en bistandsadvokat, hvis du har været udsat for voldtægt eller lignede alvorlige seksualforbrydelser. Hvis du har været udsat for anden grov personfarlig kriminalitet eksempelvis røveri eller vold, så skal du selv bede politiet om at få en bistandsadvokat, hvis du ønsker én. Politiet fortæller om mulighederne for at få en bistandsadvokat. Det er retten, som bestemmer, hvem der kan få en bistandsadvokat og det er også retten, der beslutter, hvem det skal være. Du kan dog bede om at få en bestemt advokat, hvis du kender en i forvejen.

Anden hjælp

Hvis du ikke har mulighed for at få en bistandsadvokat, er der stadig hjælp at hente – vi henviser til

Offerraadgivning.dk

Som står klar med støtte og vejledning alle døgnets timer.

Offerrådgivningen kan også være et supplement til en bistandsadvokat.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma