Familieadvokat - bodeling


Det skal du vide

Bodelingen i forbindelse med en skilsmisse vil ofte tage et par måneder og nogle gange op til et halvt år.

Hvor lang tid og hvor besværlige en bodeling er, kommer an på, om der er uenighed om, hvordan I skal dele tingene, om det er nødvendigt at indhente faglig vurdering af visse genstande, om den ene forsøger at trække processen i langdrag. Skæringsdatoen er dog stadigt den dag, hvor der blev beviliget separation. Herefter er jeres økonomi adskilt.

Det er ikke alle aktiver, der er omfattet af det, der skal deles. Eksempelvis er det ikke sikkert, at pensioner og forsikringer skal tages med. Det er også muligt, at nogle aktiver er undtaget ved ægtepagt eller ved et testamente.

Der kan ikke skabes særeje eller oprettes en ægtepagt efter separationen er indledt.

Selvom de fleste ikke ønsker at tale om det - er det en rigtig god ide at gøre sig klart, hvad en skilsmisse vil betyde for jeres økonomiske situation. Hvis I på forhånd tager snakken, kan I sammen beslutte, hvilke aktiver der skal være en del af det, der skal deles, hvis I går fra hinanden. I kan også sammen tale om, hvordan I bedst sikrer den anden, hvis en af jer skulle gå bort.

Læs mere under testamenter og ægtepagter.


Det kan Stokvad advokatfirma gøre for dig

I forbindelse med jeres separation/skilsmisse er det vigtigt, at der udarbejdes en skriftlig aftale, hvori der tages stilling til delingen af jeres formue.

Der er mange ting, som man selv kan gøre, men det må stærkt anbefales, at man ved en bodeling søger råd hos en advokat. Ved at få rådgivning fra en advokat sikres det, at der bliver taget stilling til samtlige aktiver og passiver. Det minimerer risikoen for, at delingen af jeres formue senere kan begæres genoptaget. Endvidere vil advokaten sikre, at aftalen kan gennemføres, selv om I måske senere hen bliver uenige.

Det er advokatens opgave at sørge for, at bodelingen sker efter reglerne, og at du ikke bliver snydt med den aftale, I indgår. Måske er du indforstået med en vis skævdeling, der ikke er i din favør - det kan også vær helt i orden. Advokaten vil da være din garant for, at du forstår, hvad det er, du er gået med til.


Uenighed ved bodelingen - skifterettens rolle

Hvis I ikke kan blive enige om bodelingen, kan sagen indbringes for skifteretten. Den, der beder om hjælp til deling af boet ved skifteretten, skal betale en grundafgift på 400 kr. til skifteretten for det indledende møde.

Hvis sagen overdrages til en autoriseret bobehandler, koster det yderligere 0,5% i skifteafgift af boets formue – dog højst 10.000 kr. Der skal endvidere stilles sikkerhed for bobehandlers honorar. Den, som anmoder om, at sagen skal gå til bobehandler, skal stille sikkerhed. Bobehandlers honorar skal som udgangspunkt deles mellem parterne.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma