Børneadvokat - forældremyndighed


Det skal du vide

Lovens udgangspunkt er, at begge forældre skal have del i forældremyndigheden (fælles forældremyndighed), og det gælder også, hvis I går fra hinanden.

Hvis I er enige om, at det kun er én af jer, der skal have forældremyndigheden, kan I aftale dette. I kan også senere aftale en fælles forældremyndighed, forudsat, at I er eninge.

Hvis I ikke kan nå til enighed om forældremyndigheden, kan I søge om at få dette afgjort hos Familieretshuset. I vil blive indkaldt til et møde, hvor Familieretshusets medarbejdere vil forsøge at hjælpe jer med at blive enige. Der er i Familieretshuset en række tilbud til jer som forældre. Du bør være åben overfor disse tilbud, idet det vil være til jeres barns bedste, hvis I som forældre kan finde en løsning sammen. Hvis I ikke kan finde en løsning sammen, bliver sagen sendt videre til Familieretten, som træffer afgørelse om forældremyndigheden.

Familieretten kan også behandle spørgsmålet om, hvor jeres barn skal have bopæl og i visse tilfælde som noget nyt træffe afgørelser om samvær.


Hvad bestemmer forældremyndighedshaveren

Den forælder, der har den fulde forældremyndighed, er barnets værge og kan træffe en række væsentlige beslutninger på barnets vegne.

Det gælder f.eks. beslutning om:

  • Barnets tøj og mad

  • Medicin og medicinske indgreb

  • Skolevalg og valg af daginstitution

  • Hvor barnet skal bo, herunder om barnet skal flytte til udlandet (dog skal den anden forælder varsles ved ændring af bopæl)

  • Navneændring

  • Religion

  • Udstedelse af pas

  • Om barnet skal gå til psykolog eller lignende.


Afgørelse om forældremyndighed

Sagsbehandlingtiden i Familieretshuset og i Familieretten kan være lang, og der kan derfor gå noget tid, før der træffes en afgørelse om forældremyndighed. Det stiller store krav til din tålmodighed, men det betyder også, at det er vigtigt, hvilken hjælp du får under sagens behandling. Det kan for eksempel betyde meget i forhold til, om der fortsat skal være samvær under sagens behandling eller ej, ligsom der er mulighed for, at bede om en midlertidig afgørelse om forældremyndigheden over barnet.

Ændring og ophævelse af fælles forældremyndighed kræver grundlæggende, at det vurderes, at forældrenes indbyrdes forhold er så tungt og besværligt, at det ikke vil kunne antages, at de kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.


Det gør Stokvad Advokatfirma for dig

Med vores erfaring i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær er vi i stand til at hjælpe dig gennem hele forløbet. Vi kan rådgive dig om de muligheder, du har og hvordan du skal agerer under sagens behandling, således at sagen får det bedst mulige udfald for dig og dit barn.

Desværre sker det, at forældre i kampen over børnene udøver samværschikane, beskylder den anden forælder for urigtige ting eller generelt ikke vil samarbejde. Det er en del af vores opgave så vidt muligt at sikre, at ingen af parterne udøver sådan adfærd. Hvis vores klienter udviser sådan adfærd og ikke vil lytte til vores rådgivning - ophører vores samarbejde.

Vi sikrer, at du og dit barn kommer bedst muligt gennem processen.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma