Børneadvokat - samværschikane


Saboterer din tidligere partner samværet

Hvis din tidligere partner saboterer samværet mellem dig og dit barn, så kontakt os straks. Vi rådgiver dig om din situation og dine muligheder, uanset hvilke problemer du løber ind i. Vi har haft mange sager med udgangspunkt i problemerne med samvær og kan hjælpe dig med din sag.


Hvad skal du vide

Opstår der problemer med samværet? Kommer der hele tiden noget i vejen, når du skal se dit barn? Vil din tidligere partner ikke udlevere barnet til dig? Bliver du løbende mødt med beskyldninger af forskellig art udenn hold i virkeligheden?

Sammen tager vi en snak om din situation og vi vurderer, hvorvidt der er tale om chikane. Det kan være godt at få en proffesionel vurdering af din situation.

Du skal selv overholde alle aftaler om samvær. Kom til tiden, når du henter og bringer. Afhold dig fra at diskutere med den anden forældre - særligt hvis børnene hører det. Lad aldrig din irretation eller frutration smitte af på den måde, som du taler om den anden forældre med børnene.

Det er helt ok, at stå fast på dine børns ret til samvær med dig. Samvær skal altid gennemføres, med mindre barnet ligger i sengen. Du kan forlange en lægeerklæring, hvis du er i tvivl, om barnet virkelig er sygt.

Hvis samværet bliver forhindret, har du ret til erstatningssamvær af samme omfang og tidsrum i den efterfølgende uge.


Hvis samværet skal tvinges igennem

Bliver erstatningssamværet ikke overholdt, kan du kontakte familieretten. Vedlæg en kopi af samværsresolutionen og beskriv, hvornår og hvordan samværet er blevet hindret. Familieretten kan først gå aktivt ind i en sag, når der er nægtet udlevering. Derfor kan du først kontakte Familieretten efter et ikke gennemført samvær,og ikke allerede ved truslen om det. Familieretten vil indkalde jer begge til et møde om problemstillingen.

Oplever du hindring af samvær flere gange uden gyldig grund, vil familieretten betragte det som samarbejdschikane – og den ansvarlige forælder kan med forskellige midler forsøges tvunget til at udlevere.

Ønsker du hjælp til at få udleveret til samvær, skal du kontakte familieretten på minretssag.dk

Når du har oprettet din sag på minretssag.dk vil familieretten indkalde dig og den anden forælder til et møde. Her vil retten først forsøge at få løst jeres sag ved et frivilligt forlig mellem jer.

Hvis I ikke kan finde en forligsmæssig løsning kan familieretten vælge:

  • at pålægge den forældre, der ikke udleverer barnet, tvangsbøder
  • at tilbageholde den forælder, der ikke udleverer barnet, således at barnet kan hentes til samvær.
  • at bede om hjælp fra politiet til at hente barnet.

Familieretten kan også fastsætte erstatningssamvær.

Familierettens kan tilkalde en repræsentant fra kommunen eller fra Familieretshuset, der er med til at sikre, at der tages hensyn til barnets behov.

Hvis barnet har den fornødne modenhed og alder, kan Familieretten holde en samtale med barnet sammen med en børnesagkyndig. Hvis jeres barn tidligere har mødt en børnesagkyndig i Familieretshusets Børneenhed, vil det så vidt muligt være den samme børnesagkyndige, der deltager i børnesamtalen i familieretten.

Det er derfor altid en god idé at have en advokat med i Familieretten, som kan bistå dig. Det gælder uanset om du er den, der ikke har fået dit barn udleveret eller om du er den, der nægter at udlevere barnet. En god advokat kan medvirke positivt til, at I selv finder en løsning på sagen og kan støtte dig gennem forløbet.

Vi har stor erfaring med behandlingen af samværssager, og vi kan derfor rådgive dig gennem hele forløbet, så du får det bedst mulige resultat for dig og for barnet.


Samarbejde betaler sig

En vigtig ting at være opmærksom på i hele forløbet om forældremyndighed, samvær og bopæl, er hele tiden selv at bidrage til at nedtrappe konflikter og forsøge at samarbejde. Dette er naturligvis for dine børns skyld, men Familieretshuset og Familieretten lægger også stor vægt på forældrenes vilje og evne til at samarbejde og dermed sørge for samvær med den anden forælder. Har der været tale om samværschikane, kan det for eksempel få indflydelse på afgørelsen, når Familieretten skal tage stilling til barnets bedste i forhold til forældremyndighed og bopæl.


Når samarbejde alligevel er umuligt

Med al ovenstående in mente, så kan der være situationer, hvor et samarbejde viser sig at være forbundet med så store vanskeligheder, at du må søge en anden løsning. Som ovenfor beskrevet, så tillægger både Familieretshuset og Familieretten manglende evne og vilje til samarbejde stor betydning. Et dårligt samarbejde/højt konfliktniveau/ forældrefremmedgørelse er også skadeligt for børns trivsel. En løsning i disse tilfælde kan være at søge om at få bopæl og forældremyndighed over jeres børn.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma