Børneadvokat - bopæl


Hvor skal barnet bo

Det er den forælder, som har bopælen (bopælsforælderen), der som udgangspunkt afgør, hvor i landet barnet skal bo, hvilken institution, hvor barnet skal gå i skole og andet. Det er forsat den forældre, der har barnet boende, der får yderlserne fra det offentlige.

Det er dermed ikke ligegyldigt, hvem barnet har bopæl hos - heller ikke hvis I har aftalt en 7/7-samværsordning.

Hvis I ikke allerede er gået fra hinanden, kan det være vigtigt, at I får talt om dette, inden I flytter fra hinanden. Nogen tror fejlagtigt, at bopælen bliver ved den forældre, der måtte blive boende, såfremt barnet ikke flytter folkeregisteradresse. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor jeres barn skal have bopæl, kan I henvende jer til Familieretshuset, som kan indkalde jer til et møde. I Familieretshuset er der en række tilbud til jer som forældre. Du bør være åben overfor disse tilbud, idet det vil være til jeres barns bedste, hvis I som forældre kan finde en løsning sammen. Hvis I ikke kan finde en løsning sammen, bliver sagen sendt videre til Familieretten, som træffer afgørelse om barnets bopæl og eventulet også forældremyndighed og i visse tilfælde også samvær.


Det gør Stokvad Advokatfirma for dig

Med vores erfaring i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær er vi i stand til at hjælpe dig gennem hele forløbet. Vi kan rådgive dig om de muligheder, som du har og om hvordan du skal agere under sagens behandling, således at sagen får det bedst mulige udfald for dig og dit barn.

Desværre sker det, at forældre i kampen over børnene udøver samværschikane, beskylder den anden forælder for urigtige ting eller generelt ikke vil samarbejde. Det er en del af vores opgave så vidt muligt at sikre, at ingen af parterne udøver sådan adfærd. Hvis vores klienter udviser sådan adfærd og ikke vil lytte til vores rådgivning - ophører vores samarbejde.

Vi sikrer, at du og dit barn kommer bedst muligt gennem processen.


Afgørelse om barnets bopæl

Det er desværre sådan, at sagsbehandlingen af sagerne i Familieretshuset og i Familieretten kan trække ud, og at der derfor kan gå nogen tid, før der træffes endeig afgørelse om barnets bopæl.


Besked om flytning

Hvis du ønsker at flytte din eller dit barn adresse (når barnet har bopæl hos dig), skal du underrette den anden forælder senest 6 uger før flytningen. Der gælder kun få undtagelser fra dette.

Du har altså også pligt til at underrette den anden forælder om din flytning, selvom du ikke er bopælsforælder.

Underretningen bør derfor ske på en måde, så du kan bevise, at du har overholdt din varslingspligt, f.eks. ved at sende en e-mail eller SMS.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma