Børneadvokat - samværssager


Fastsættelse af samvær/ændring i samværet

Det er vigtigt for børn, at der er faste rammer for deres samvær. Det er også vigtigt for børnene, at aflevering til og fra samvær fungerer godt, og at samværet ikke er anledning til konflikter mellem barnets far og mor.

En aftale mellem forældrene om samværet som fungerer for både far mor og børn, har stor betydning for, hvordan børnene trives.

Rigtig mange forældre kan sammen aftale og tilrettelægge samværet og har ikke brug for nogen egentlig resolution eller afgørelse.

Hvis I ikke kan samarbejde om en aftale om samværet, kan det være en god ide at få dette lagt i faste rammer gennem en resolution eller en afgørelse.

I kan bede familieretshuset om hjælp. I familieretshuset bliver I mødt med en række tilbud, der kan hjælpe jer som forældre til finde en løsning.

Er I fortsat ikke i stand til at finde en løsning, kan Familieretshuset træffe afgørelse om samværet. I særlige sager kan Familieretten også træffe afgørelse om samværet.


Hvis dit barn ikke udleveres til samvær

Hvis et barn ikke udleveres til samvær, der er aftalte eller fastsat ved en afgørelse, eller tilbageleveres til bopælsforælderen efter endt samvær, så kan du få hjælp hos Familieretten.

Det gør du gennem minretssag.dk

Når du har oprettet din sag på minretssag.dk vil familieretten indkalde dig og den anden forælder til et møde. Her vil retten først forsøge at få løst jeres sag ved et frivilligt forlig mellem jer.

Hvis I ikke kan finde en forligsmæssig løsning, kan familieretten vælge:

  • at pålægge den forældre, der ikke udleverer barnet, tvangsbøder
  • at tilbageholde den forælder, der ikke udleverer barnet, således at barnet kan hentes til samvær.
  • at bede om hjælp fra politiet til at hente barnet.

Familieretten kan også fastsætte erstatningssamvær.

Familierettens kan tilkalde en repræsentant fra kommunen eller fra Familieretshuset, der er med til at sikre, at der tages hensyn til barnets behov.

Hvis barnet har den fornødne modenhed og alder, kan Familieretten holde en samtale med barnet sammen med en børnesagkyndig. Hvis jeres barn tidligere har mødt en børnesagkyndig i Familieretshusets Børneenhed, vil det så vidt muligt være den samme børnesagkyndige, der deltager i børnesamtalen i familieretten.

Det er derfor altid en god idé at have en advokat med i Familieretten, som kan bistå dig. Det gælder uanset om du er den, der ikke har fået dit barn udleveret, eller om du den, der nægter at udlevere barnet. En god advokat kan medvirke positivt til, at I selv finder en løsning på sagen og kan støtte dig gennem forløbet.

Vi har stor erfaring med behandlingen af samværssager, og vi kan derfor rådgive dig gennem hele forløbet, så du får det bedst mulige resultat for dig og for barnet.


Det er grundlæggende vigtigt, at en samværsafgørelse eller samværsaftale efterleves af forældrene, og vi vil aldrig råde til chikane eller konfliktoptrappende adfærd. Vores rådgivning har som mål at sikre dig bedst - det gør vi ved at hjælpe dig frem til den løsning der nu og på længere sigt er bedst for dit barn og dermed også for dig. Både samværs- og samarbejdschikane kan nemlig få betydning under en eventuel efterfølgende sag om bopæl og/eller forældremyndighed.

Desværre sker det, at forældre i kampen over børnene udøver samværschikane eller generelt ikke vil samarbejde. Det er en del af vores opgave så vidt muligt at sikre, at ingen af parterne udøver sådan adfærd. Hvis vores klienter udviser sådan adfærd og ikke vil lytte til vores rådgivning, ophører vores samarbejde.




STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma