Privatlivspolitik


Formålet

Der indsamles og opbevares en række oplysninger, som er nødvendige for at varetage den opgave, vi har som din advokat.

Dette sker under iagttagelse af reglerne herom i persondataforordningens art. 6, stk. 1, b.


Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, cpr.nr., cvr.nr., oplysning fra SKAT, offentlige myndigheder, straffeattest alt afhængig af, hvilken advokatydelse, der er tale om

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere den aftalte advokatydelse.


Dataansvar

Advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius er den dataansvarlige.

Advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius kan kontaktes

STOKVAD Advokatfirma

Nørrebrogade 36 C, st. tv. 7100 Vejle

Tlf. 53783600

Du kan kontakte os, hvis du vil vide, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet.


Databehandlere

Vi videregiver ikke personoplysninger til samarbejdspartnere, med mindre dette følger af den opgave, som vi skal udføre for dig som advokat.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler, så har vi indgået sådanne. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til kommerciel markedsføring af ydelser fra andre eller til tredjelande, herunder internationale organisationer


Sådan indhentes personoplysningerne


De fleste personoplysninger kommer fra dig, men jeg får også personoplysninger fra f.eks. offentlige myndigheder, arbejdsgivere, læger, hospitaler, politiet, ejendomsmæglere, revisorer m.m.


Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe, som aftaleforholdet mellem Stokvad Advokatfirma og dig eksisterer. Ophører du med at være klient hos os, slettes oplysningerne tidligst efter indeværende år + 5 år.


Automatiske afgørelser eller profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.


Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet samtykke vedrørende levering af en eller flere advokatydelser, så kan du altid trække dette samtykke tilbage.


Andre rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige sletning.


Ret til begræsning af data

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du kan finde her: www.datatilsynet.dk


Klage til datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til mig som dataansvarlig, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynets kontaktoplysninger findes her: www.datatilsynet.dk
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma