Honorar


STOKVAD Advokatfirma fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang og karakter.

Der lægges vægt på: Hvilken interesse sagen har for klienten Om arbejdet udføres udenfor normal arbejdstid Sagens karakter og det opnåede resultat.

Rejsetid: Rejsetid forbundet med opgaven afregnes med 750 kr. pr. time og betales udover det aftalte honorar.

For nogle opgaver er der en fast pris. Hvis opgaven ændres, afregnes den del af opgaven, der ikke er dækket af den aftalte faste pris pr. time.

Ved fast pris og favorabel timeafregning er det en betingelse, at der indbetales depositum, der svarer til den aftalte opgave og eventuel efterfølgende konsultationer.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +4553783600.

Adresse: Nørrebrogade 36c st.tv, 7100 Vejle

Email: info@Stokvad-Advokatfirma.dk

Sikker email: sikkermail@Stokvad-Advokatfirma.dk

Kontortid: Mandag til fredag 9-15


24x7 Hotline
Hvis du har akut brug for hjælp - eksempelvis hvis du er varetægtsfængslet i en straffesag eller dit barn er ved at blive tvangsfjernet, må du kontakte os døgnet rundt alle ugens dage vha. SMS på +4553783600

Vi svarer typisk indenfor 30 minutter.

Vi håndterer sager i alle Danmarks retskredse.


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2019 - STOKVAD Advokatfirma