Fri process


Vi kan hjælpe dig med at søge fri process

Betingelserne for at få fri proces i forbindelse med byrettens behandling af din sag er grundlæggende:

  • at du ikke tjener over den fastsatte økonomiske grænse

  • at du ikke har en retshjælpsforsikring, der dækker sagen

I de fleste sager vedrørende barnets bopæl og forældremyndighed er det muligt at få fri proces, hvis du opfylder den økonomiske betingelse for fri proces (se nedenfor). Din retshjælpsforsikring dækker sjældent retssager om bopæl og forældremyndighed samt samværssager i fogedretten.


Hvad betyder fri proces

Fri proces indebærer som udgangspunkt, at du kan få beskikket en advokat efter eget valg i sagen, og at statskassen betaler for udgiften til advokatens salær.

Statskassen betaler også eventuelle sagsomkostninger, som du måtte blive pålagt at betale. I sager om bopæl, forældremyndighed og samvær, skal der som altovervejende hovedregel ikke betales sagsomkostninger til modparten. Det betyder, at modparten ikke skal betale sagsomkostninger til dig, selvom du vinder sagen i retten.


Økonomiske betingelser

Den økonomiske betingelse for fri proces

For at opfylde den økonomiske betingelse for fri proces må din årsindkomst ikke overstige kr. 322.000,-.

Beløbet på kr. 322.000,- kan forhøjes med kr. 56.000,- for hvert barn under 18 år, som bor hos dig eller overvejende forsørges af dig.

Ved retssager om bopæl og forældremyndighed ser man kun på din indkomst. Det er derfor uden betydning, om du er gift eller lever sammen med en anden, der også har en indtægt.

Ved vurderingen af, om du opfylder den økonomiske betingelse for fri proces tages der udgangspunkt i din årsopgørelse for 2017.

Hvem træffer afgørelse

I sager om barnets bopæl og forældremyndighed er det som udgangspunkt domstolene, der træffer afgørelse om fri proces.

Hvis sagen handler om ændring af en tidligere aftale eller tidligere dom vedrørende barnets bopæl eller forældremyndighed, og du har bedt om at sagen skal indbringes for retten (er sagsøger), er det dog Civilstyrelsen, der træffer afgørelse om fri proces. Er du sagsøgt i sagen træffer retten afgørelse.

Når det er Civilstyrelsen, der skal tage stilling til om du kan få fri proces gælder der nogle yderligere betingelser, bl.a. at du skal have rimelig grund til at føre sagen.

Ankesager i landsretten

Hvis du har haft fri proces i forbindelse med byrettens behandling af sagen, og du har fået helt eller delvist medhold af byretten, og din modpart har anket til landsretten, har du som udgangspunkt også fri proces under ankesagen.

Hvis du har haft fri proces i byretten, men ikke har fået medhold, skal der ansøges om fri proces hos Civilstyrelsen.


Retshjælpsforsikring

Din retshjælpsforsikring dækker sjældent retssager om bopæl og forældremyndighed samt samværssager i fogedretten.

Retshjælpsforsikringen er typisk en del af din familie- eller indboforsikring, og du kan se i forsikringsbetingelserne, om din retshjælpsforsikring dækker sager.

Hvis din retshjælpsforsikring dækker sagen, kan du ikke få fri proces.

Du behøver dog ikke betale selvrisikoen på din forsikring, hvis den dækker sagen, når du opfylder den økonomiske betingelse for fri proces.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma