Testament over indbo

Hvad er et indbotestamente Et indbotestamente er egentligt et almindeligt testamente over dit indbo. Kravene til gyldigheden af et sådant er dog ikke så store som til andre testamenter, det skal nemlig blot være dateret og underskrevet for at være gyldigt.

Fordelen ved et indbotestamente Fordelenn ved at lave et indbotestamente, som ikke blot er dateret og underskrevet er, at det er let at opdatere. Det koster ikke et gebyr hos notaren.

Begrænsning og ulemper Når indbotestamentet laves på denne enkle måde, kan der alene træffes beslutning om fordeling af sædvanligt indbo. Indbo af høj værdi, kan derfor ikke fordelels på denne måde. Der kan også være en risiko for, at testamentet ikke kommer frem, eller arvingerne bestride indholdet af dette.

Du kan med fordel overveje Om ikke de beslutninger, du vil træffe i dit indbotestamente, med fordel kan indskrives i et andet testamente. På den måde får du også taget stilling til de mange andre forhold, der kan være relevante - når først du har tænkt tanken.STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +4553783600.

Adresse: Nørrebrogade 36c st.tv, 7100 Vejle

Email: info@Stokvad-Advokatfirma.dk

Sikker email: sikkermail@Stokvad-Advokatfirma.dk

Kontortid: Mandag til fredag 9-15


24x7 Hotline
Hvis du har akut brug for hjælp - eksempelvis hvis du er varetægtsfængslet i en straffesag eller dit barn er ved at blive tvangsfjernet, må du kontakte os døgnet rundt alle ugens dage vha. SMS på +4553783600

Vi svarer typisk indenfor 30 minutter.

Vi håndterer sager i alle Danmarks retskredse.


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2019 - STOKVAD Advokatfirma