Børnetestamente


Hvem får forældremyndigheden, hvis I dør?

I et børnetestamente kan I tilkendegive, hvem I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn, hvis I dør, inden jeres børn bliver myndige.

Dør I begge på samme tid, er det Statsforvaltningen, der vurderer, hvem der skal have forældremyndigheden over jeres børn. Det vurderes ud fra, hvad der er til barnets bedste. Har I oprettet et børnetestamente, vil Statsforvaltningen følge jeres ønsker - medmindre forholdene konkret taler imod.

Når I opretter et børnetestamente, anbefaler vi, at I tilføjer en alternativ værge, hvis den første person ikke kan overtage forældremyndigheden alligevel.

Man håber naturligvis, at et børnetestamente aldrig vil blive relevant, men ved at oprette et sådant har man som forældre gjort sit bedste for at beskytte sit barn, selvom man ikke længere fysisk kan være der for dem.


Har du forældremyndigheden alene

Har du forældremyndigheden alene, kan du også med fordel oprette et børnetestamente. Hvis den anden forælder fortsat er i live, skal du dog være opmærksom på, at vedkommende altid har fortrinsret - medmindre særlige forhold taler imod.

Mange vælger at oprette et børnetestamente, fordi de gerne vil forklare, hvorfor den biologiske far eller mor ikke skal have forældremyndigheden. Så er det op til Statsforvaltningen at afgøre, om de vil fravige udgangspunktet, så den anden forælder ikke får forældremyndigheden.

Er dine børn fyldt 12 år, har de ret til at få medindflydelse på Statsforvaltningens afgørelse.


Hvis der er fælles forældremyndighed

Hvis der er fælles forældremyndighed, vil den længstlevende automatisk få forældremyndigheden.


Underskrift

Erklæringen kan blot underskrives og derefter opbevares på betryggende vis.

Alternativt kan børnetestamentet underskrives for en notar (en medarbejder hos skifteretten), således at dokumentet med sikkerhed vil komme til statsforvaltningens kundskab.


Fortrydelse

Hvis en børnetestamentarisk disposition senere ønskes ændret, kan erklæringen blot smides ud. Er børnetestamentet oprettet notarielt skal en ændring eller tilbagekaldelse derimod ske på samme måde som man normalt ændrer notartestamenter, dvs. ved henvendelse til notaren, hvor der skal underskrives et nyt dokument. Det kan også ændres eller tilbagekaldes ved at oprette et vidnetestamente.


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Du kan finde Børnetestamenter til under vores pris på nettet i dag, og flere steder også gratis. Det er ofte et forholdsvist ukompliceret dokument at ufærdige. Sammen med et børnetestamente hos os, får du gennem vores rådgivning afklaret, om der er andre forhold, som du kunne have brug for at få klarhed over, når nu tanken om, at der kan ske noge, er tænkt.

Når du laver et børnetestamente hos Stokvad Advokatfirma, betaler du ca. samme pris for dokumentet, som hos de fleste udbydere på nettet. Sammen med dit dokument får du en times personlig rådgivning og vejledning.


Særlige testamenter

Vi kan hjælpe med de øvrige gængse former for testamenter:

  • Indbotestamente. Et underskrevet og dateret dokument, hvor det er angivet, hvem der skal arve ens sædvanlige indbo og personlige effekter.

  • Donortestamente. I et donortestamente tager man stilling til, om organer må fjernes og anvendes, efter at man er erklæret hjernedød. Man kan både give tilladelse og nedlægge forbud, lige som man kan donere udvalgte organer eller dem alle. Et donortestamente skal registreres i Donorregistret.

  • Livstestamente. En erklæring om, at man ikke 1) ønsker livsforlængende behandling i en situation, hvor døden er uafvendelig, og 2) ønsker livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

  • Plejetestamente. I et plejetestamente kan man give udtryk for, hvordan man ønsker, at et plejehjem skal varetage omsorgen for en, hvis man mister åndsevnerne (f.eks. bliver dement). Testamentet kan f.eks. omhandle ens ønsker til spisetider, beklædning, personlig pleje, make up og lignende. Der er ingen særlige formkrav. Myndigheder og plejepersonale bruger det som vejledning og skal så vidt mulig respektere ønskerne, men er ikke bundet af dem.

  • Dyretestamente. Et dyretestamente - overlader ens hund eller kat til Dyrenes Beskyttelses omsorg, hvis man dør.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma