Kombinationssæreje


Har du brug for et særeje

Formueordningen i Danmark er fælleseje,som træder i kraft ved ægteskabets indgåelse.

Det betyder, at I automatisk ved ægteskabets indgåelse får fælleseje. Formuefællesskabet omfatter hvad du og din ægtefælle hver især ejer ved ægteskabets indgåelse, og hvad I senere erhverver, med mindre det er gjort til særeje.

Formuefællesskabet ophører ved bosondring, separation, skilsmisse, omstødelse eller død. Ved formuefællesskabets ophør,

Ved at oprette særeje kan man bestemme nøjagtig den deling af formuen, som man finder retfærdig. Særeje oprettes oftest af par, der på vielsestidspunktet har betydelige forskelle mellem deres formuer eller f.eks., hvis den ene har startet egen virksomhed, som den gerne vil beholde i tilfælde af en skilsmisse.


Hvad er et særeje

Særeje er en formueordning i et ægteskab, der giver begge ægtefæller mulighed for at sikre sig retten til en bestemt ting eller en bestemt del af sin formue i tilfælde af skilsmisse.

Der er flere måder at oprette særeje på. Du kan eksempelvis oprette særeje på bestemte aktiver såsom fast ejendom, en bil, en båd, arvestykker eller på en bestemt opsparing.


Kombinationssæreje

Fuldstændigt særeje. Der findes otte forskellige muligheder, hvor muligheden, som betegnes ægtefællebegunstigende kombinationssæreje, er den mest anvendte. Ved ægtefællesbegunstigende kombinationssæreje er der fuldstændigt særeje for længstlevende, hvorefter førstafdødes formue bliver fælleseje. Herved har længstlevende mulighed for at sidde i uskiftet bo, samtidig med at længstlevendes formue ikke skal deles. Denne særejetype sikrer din ægtefælle bedst muligt, hvilket sker på bekostning af dine arvinger.


Det skal i tage stilling til

 • Særeje for alt hvad I hver især ejer på nuværende tidspunkt.

 • Pensioner

 • Særeje for alt hvad I modtager i arv eller gave fra tredjemand.

 • Særeje for en brøkdel, således at f.eks. 60 % er særeje og 40 % fælleseje.

 • Særeje vedrørende en genstand, f.eks. en fast ejendom eller en virksomhed.

 • Særeje for en pengesum. Dette er kun tilladt, hvis beløbet knytter sig til et aktiv, f.eks. de første 400.000 kroner af friværdien i dit hus skal være dit særeje


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Du kan finde ægtepagter til under vores pris på nettet i dag – og det er der en god grund til. Disse er nemlig ikke kombineret med rådgivning fra en advokat, der balndt andet kan give dig indblik i spørgsmål om arv og andre forhold. Mange er gør-det-selv- eller standarddokumenter, som muligvis passer til dine forhold, men det er langt fra sikkert. Det er derfor usikkert, om du får den optimale løsning.

Det er lidt som et køkken - du kan sagtens få et "gør-det-selv"-køkken med en glimrende vejledning til en rigtig billig pris, men det er ikke sikkert, at resultatet bliver helt det, som du ønskede – eller helt så godt, som det kunne være blevet, hvis du havde haft en professionel køkkenrådgiver og dygtig håndværker med i dit køkkenprojekt.

Når du får en ægtepagt hos Stokvad Advokatfirma, betaler du ca. samme pris for dokumentet, som hos de fleste udbydere på nettet. Sammen med dit dokument får du også en times personlig rådgivning og vejledning, der kan afdække dine behov. Typisk er der først et møde til afklaring af dine/jeres behov (dette kan også ske telefoniske eller via skype), herefter bliver det/de relevante dokumenter udarbejdet, og derefter er der et kortere møde til gennemgang af dokumenterne og en vejledning om det praktiske i forhold til notaren, tinglysning m.v.

Du har således under hele forløbet adgang til personlig og direkte rådgivning. Det giver dig tryghed gennem hele processen og sikrer, at du får det produkt, som er mest optimalt for dig.

Endelig kan du komme tilbage indenfor 10 år og få foretaget ændringer, som afspejler dine ændrede livsforhold til en reduceret pris.

En ægtepagt om særeje skal være skriftlig og skal indeholde de nærmere bestemmelser for særejets omfang, type og varighed. Derudover en det en gyldighedsbetingelse, at den er underskrevet af begge ægtefæller, samt tinglyst i personbogen.

Vi hjælper dig igennem hele processen:

 • Rådgivning

 • Udarbejdelse af ægtepagten

 • Tinglysning af ægtepagten

Bemærk venligst, at der i tillæg til vores honorar må påregnes et tinglysningsgebyr til Tinglysningsretten på 1.660 kr. Tinglysning er nødvendigt for en ægtepagt.


Hvad kan gøres til særeje

Man kan gøre rigtig meget til særeje. Der er dog visse undtagelser, hvorfor det anbefales at få professionel rådgivning. Her er nogle overordnede eksempler på særeje:

 • Alt hvad I hver især ejer, og erhverver jer i fremtiden

 • Alt det I hver især ejede, inden I indtrådte i et ægteskab

 • Bestemte ejendele og beløb fx en bil eller indskud til et hus

 • Gæld fx studiegæld eller en gæld til en specifik kreditor


KontaktSTOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma