Fuldmagt


Formål

En fuldmagt er et dokument, hvor den der skriver under på dokumentet, giver en anden ret til at handle på vegne af sig.

Fuldmagter kan varriere meget i indhold. Der kan gives en generel ret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne, generalfuldmagt, eller en meget specifik opgave eksempelvis sælge fuldmagtsgiverens bil til højest mulige pris - eventuelt med en minimums pris.


Behovet for en fuldmagt

Du kan med fordel lave en fuldmagt, hvis du har brug for, at en anden person kan handle på dine vegne. Dette kan for eksempel være, hvis du opholder dig i udlandet, skal have hjælp til at sælge et hus, eller til at varetage dine interesser over for det offentlige.

Har du et familiemedlem, der eksempelvis på grund af høj alder har svært ved at sørge for sine daglige og økonomiske forpligtelser, kan det være en fordel, at vedkommende laver en generalfuldmagt OG en fremtidsfuldmagt Z:\articles_dokumenter\fuldmagt_fremtids.md. Således at du kan hjæpe dette familiemedlem i det omfang, der er behov for det - også selvom betingelserne for at sætte en fremtidsfuldmagt måske ikke er til stede.


Eksempler

  • Du kan lade modtageren administrere din netbank

  • Du kan lade modtageren sælge din faste ejendom

  • Modtageren kan administere dine forhold i Danmark, hvis du tager ophold i udlandet.

  • Modtageren kan adminstrere for dig, hvis du bliver syg, f.eks. dement.

  • Lad modtageren holde styr på din digitale post

  • Lad modtageren holde styr på kontakten med myndighederne


Det skal der tages stilling til

  • Der bør tages stilling til fuldmagtens omfang, og hvorledes fuldmagten tilbagekaldes.

  • Der bør tages stilling til, hvordan tredjemand bliver bekendt med fuldmagten.


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Du kan finde skabeloner til fuldmagter til under vores pris på nettet i dag – men der er også en grund til, at prisen her er sat så lav. En fuldmagt skal udformes omhyggeligt, således at der tages stilling til alle relevante spørgsmål.

Vi korresponderer med dig via email, telefon således at fuldmagten indbefatter alle nuværende og fremtidige behov.

Vi hjælper dig med at tilbagekalde fuldmagten, hvis du ikke er tilfreds med fuldmægtigen.


En fuldmagt er ikke en fremtidsfuldmagt

En fuldmagt er ikke det samme som en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt træder kun i kraft, hvis udstederen ikke længere er i stand til at varetage sine egne forhold. En fremtidsfuldmagt udarbejdes altså for at sikre sig selv i fremtiden i tilfælde af eksempelvis demens eller anden sygdom. Det er derfor også vigtigt at være opmærksom på, at en almindelig fuldmagt ikke kan erstatte en fremtidsfuldmagt.

Har du brug for begge dele, er det mest hensigtsmæssigt typisk at kombinere begge fuldmagter i et dokument.


Generel fuldmagt og specialfuldmagt

Der er to typer

  • Generel fuldmagt. Hvis du har brug for, at en person sørger for alle dine personlige sager, og du derfor ikke har brug for at begrænse omfanget af fuldmagten, kan du vælge at lave en generalfuldmagt. Med denne fuldmagt får modtageren ret til at foretage enhver handling på dine vegne. Dvs. at vedkommende for eksempel har råderet over hele din økonomi. Du skal derfor også kun give en generalfuldmagt til en person, som du kender og har stor tillid til.

  • Specialfuldmagt. Hvis du har brug for, at en anden håndterer en helt specifik ting over en given periode, er det en fordel at vælge specialfuldmagten. Heri beskriver du selv inden for hvilket område, modtageren af fuldmagten skal have lov til at handle på dine vegne. Du har mulighed for at afgrænse det ret præcist, så der ikke opstår tvivl efterfølgende.


Kontakt os nu
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma