Samejeoverenskomst


Har du brug for en samejeoverenskomst

En samejeoverenskomst er en skriftlig aftale, hvor I aftaler hvornår og hvordan et sameje eventuelt skal opløses.

Ægtefæller med formuefællesskab er omfattet af regler i ægteskabslovgivningen om, hvordan fælleseje kan opløses, og har dermed som udgangspunkt ikke behov for en samejeoverenskomst.

Disse regler I ægteskabslovgivningen gælder ikke for ugifte par og ægtefæller, der har rent fuldstændig særeje. De har derfor brug for, at lave aftaler om, hvordan de kan komme ud af sameje.

Samejeoverenskomsten bør bruges, hvis man køber en fast ejendom sammen med en, som man ikke er gift med.

Samejeoverenskomsten sikrer, at der er klare regler for ejerskabet over den fælles bolig og hvordan I hver især på bedste vis kommer ud af ejerskabet, hvis dette bliver aktuelt.

En samejeoverenskomst overskueliggør dermed konsekvenserne ved at købe en fast ejendom sammen. På den måde kan der undgås konflikter mellem jer, og der skabes en øget sikkerhed omkring den økonomiske investering, I hver især lægger.


Det skal du vide

Såfremt I ikke har betalt lige meget da I købte ejendommen, vil I kunne aftale, at den ene skal have flere penge end den anden ved et salg.

Det er meget normalt, at man som par køber boligen i lige sameje, dvs. at man hver ejer 50 % af boligen. Det er dog ikke altid, at man beløbsmæssigt indskyder lige meget.

I samejeoverenskomsten vil der herudover blandt andet være beskrevet, hvordan udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser skal fordeles, hvordan praktiske opgaver i relation til ejendommen fordeles, og om der skal være begrænsninger i jeres retlige dispositioner over ejendommen – pantsætning, udlejning med mere.


Det skal I tage stilling til

  • Hvordan er ejerforholdet mellem jer?

  • Har I betalt lige meget af udbetalingsbeløb og eventuelle ekstra omkostninger?

  • Hvordan fordeles de løbende udgifter til boligen mellem jer?

  • Hvad sker der, hvis en af jer stopper med at betale de løbende udgifter til boligen?

  • Kan den ene af jer optage lån i sin andel af boligen?

  • Kan den ene af jer på eget initiativ udleje boligen til tredjemand?

  • Hvad sker der, hvis I har boet sammen i boligen og flytter fra hinanden? Hvem skal have boligen, og hvordan kan den ene købe den andens del af boligen?

  • Hvad sker der, hvis I ikke kan blive enige om salgsprisen på boligen, hvis ejendommen skal sælges?

  • Hvad sker der, hvis en af jer afgår ved døden?


Stokvad Advokatfirma kan hjælpe dig

Når du bestiller en samejeoverenskomst, får du udkast, som vi evt. kan få gennemgået telefonisk. Når du er enig i formuleringem, får du den endelige samejeoverenskomst parat til underskrift.

Du kan finde samejeoverenskomstskabeloner til under vores pris på nettet i dag – og det er der en god grund til. Disse skabeloner er nemlig ikke kombineret med rådgivning og er ikke oprettet af en advokat. Mange er gør-det-selv- eller standarddokumenter, som muligvis passer til dine forhold, men det er langt fra sikkert, at du får den optimale løsning. Det er lidt som et køkken - du kan sagtens få et "gør-det-selv" køkken med en glimrende vejledning til en rigtig billig pris, men det er ikke sikkert, at resultatet bliver helt det du ønskede – eller helt så godt som det kunne være blevet.
STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma