Samtykke til uskiftet bo.

Hvad er uskiftet bo

Når en gift person dør, kan den efterladte ægtefælle, når visse betingelser er opfyldt, sidder i uskiftet bo. Det betyder, at den længstlevende beholder rådigheden over hele den afdødes formue. Et uskiftet bo har ikke nogen længste tid og kan som udgangspunkt bibeholdes indtil den, der sidder i uskiftet bo, selv dør - eller indgår nyt ægteskab.

Hvorfor

Den største fordel ved uskiftet bo er, at den længstlevende ikke skal betale arv til den førstafdødes øvrige arvinger. Det kan betyde, at den længstlevende kan blive boende i den tidligere fælles bolig. Hertil kommer, at den længstlevendes liv påvirkes mindst muligt økonomisk.

Samtykke - kun for særbørn.

Hvis ægteparret alene kun har fællesbørn, er det den længstlevendes ret at sidde i uskiftet bo. Det er derfor kun, hvis der er særbørn, at det er nødvendigt med et samtykke til uskiftet bo. Ønsker I at den længstlevende skal sidde i uskiftet bo, og dermed har et ønske om at sikre hinanden bedst muligt. I et sådant tilfælde kan det være nærliggende at overveje om den bedste løsning opnås ved testamente og/eller ægtepagt.

Hvordan giver man sit samtykke.

Du kan finde forskellige standarder til samtykke på nettet, det skal være skriftligt. Er et eller flere af særbørnene umyndige, vil et samtykke fra disse kræve tilladelse fra både de biologiske forældre og fra familieretshuset.


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Et samtykke til uskiftet bo, er ofte udtryk for, at ægtefællerne ønsker at sikre hinanden bedst muligt i forbindelse med den enes død. Hvordan man sikre hinanden bedst muligt, kræver en individuel rådgivning. Løsningen kan være, at der indhentes samtykke til uskiftet bo, men kan også være, at der oprettes testamente og ægtepagter.STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma