Arveafkald - hvad, hvorfor, hvornår og hvem får så arven


Hvorfor

Der kan være mange grunde til, at man vil give et arveafkald. Ofte er der tale om én af to grunde. Enten har man penge nok og ønsker, at andre skal få glæde af den arv, der ellers ville tilfalde én - eller også er man insolvent og ønsker at undgå, at ens arv tilfalder ens kreditorer.

Hvornår kan der gives arveafkald?

Der kan gives afkald på arv både mens den, man arver efter eller forventer at arve efter (arveladeren), er levende og efter arveladeren er død.

Der er forskel på, om man giver aftale på forventet arv (før arveladeren dør) eller falden arv (efter arveladeren dør).

Hvordan skal man give arveaftald?

Når der gives afkald på forventet arv, kan du give arveafkalde overfor arveladeren - altså den, du forventer at arve efter.

Når der gives afkald på falden arv, skal du give arveaftald overfor skifteretten, eller de øvrige arvinger eller en eventuel bobestyrer.

Hvis en ægtefælle sidder i uskiftet bo - så kan ægtefælle modtaget et arveafkald for så vidt angår både den førstafdøde ægtefælle og sig selv.

Hvem får den arv, der er givet afkald på?

Når man giver arveafkald, vil arven gå til ens børn - og har man ikke børn til de øvrige arvinger.

Det skal du/I være opmærksomme på

  • Gives der helt eller delvist arveafkald
  • du kan give både helt eller delvis afkald på din arv
  • du kan også give afkald på din arv mod et vederlag

  • Hvad med afgiften?

  • der er stor forskel på afgiften alt efter hvem, der skal arve den arv, som du giver afkald på.

  • Skal eventuelle kreditorer respektere dit arveafkald?

  • Hvorvidt et arveafkald er bindende for dine kreditorer afhænger i høj grad af, om der er tale om afkald på falden eler forventet arv.

  • Arveafkald kan hindre en senere gældssanering.


Fordele ved at bruge Stokvad Advokatfirma

Du kan selv give afkald på din arv. Et arveafkald kan dog have konsekvenser, som du ikke har forudset. Det kan derfor være en god ide at tale med en advokat, inden du giver afkald på arv. Et alternativ til arveafkald kan være, at arvelader opretter testamente og/eller ægtepagt.STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 0755 3231921493
Driftskonto: 0755 3231913970


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma