Om Advokaterne

Advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius (L)

Advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius arbejder primært med straffesager og sager om børn – forældremyndighed, samvær, bopæl og tvangsanbringelser.

Pia Maria har udover mange års erfaring som advokat også arbejdet som dommerfuldmægtig, konstitueret dommer og landsdommer.

Advokat Anette Jul Mortensen

Advokat Anette Jul Mortensen arbejder bredt med myndighedsafgørelser indenfor det sociale område, når det handler om børn, familie og beskæftigelse.

Anette har mange års erfaring fra den offentlige forvaltning.

Ud over arbejdet som advokat, er Anette ekstern lektor på Aalborg Universitet og er udpeget som censor på de juridiske bachelor og kandidatuddannelser i Danmark.

Advokat Bjarne Rasmussen (H)

Advokat Bjarne Rasmussen arbejder med straffesager og familiesager i Familieretten.

Bjarne har gennem mange år været beneficeret ved Retten i Odense og Østre Landsret.