Medlem af advokatsamfundet

Er du ikke tilfreds med vores sagsbehandling eller vores salær, vil vi gerne høre fra dig. Vi vil altid gerne blive bedre.

Hvis vi ikke kan finde en løsning, kan du indgive en klage over os.

Klagen skal sendes til Advokatnævnet på følgende adresse:

Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Tlf. 33 96 97 98

Fristen for at klage over en advokats adfærd er 1 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor klager er blevet bekendt med det forhold, der klages over.

Fristen for at klage over en advokats salær er 1 år. Fristen regnes fra tidspunktet for den endelige afregning af salæret.

Du kan læse mere her:

https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/

Se evt. om dispensation fra fristenher: https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/vil-du-klage/klagebetingelser/