Cinque Terre

Et advokatfirma, hvor du ikke bare er en blandt mange.

Hvor din sag får den tid og opmærksomhed, som den fortjener.
Vælg en advokat, som altid varetager dine interesser


Pia Maria Stokvad-Rubenius har mange års erfaring med straffe- og børnesager både som advokat, dommerfuldmægtig, konstitueret byretsdommer og konstitueret landsdommer.Straffesager

Pia Maria kender domstolssystemet indefra og har kendskab til, hvad der er væsentligt, når sagen afgøres i retten. Hun kan derfor allerede fra starten sikre, at de ting, som kan hjælpe dig, kommer frem. Pia Maria forbereder sagen grundigt, både i forhold til sagens juridiske del, men også i forhold til, om alle relevante faktiske forhold er blevet undersøgt af politiet. Med Pia Maria som din forsvarer er du sikret, at sagen får det bedst mulige resultat.

Børnesager

Pia Maria har mange års erfaring med behandling af børnesager. Som dommerfuldmægtig og dommer har hun været med bag de lukkede døre til børnesamtalerne og ved votering om sagernes afgørelse. Det gør, at Pia Maria har en unik viden om, hvilke forhold, der er vigtige, og hvordan retssystemet fungerer. Med Pia Maria som din advokat i børnesagerne har du en advokat, der sikrer dig det bedste resultat både for dig og dine børn.

Nyt kontor, nye medarbejdere og nyt telefonnummer.

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at STOKVAD-Advokafirma den 1. januar 2020 har ansat advokat Bjarne Rasmussen (H) og advokatsekretær Jane R. Wichmann. Bjarne Rasmussen har specialiseret sig i behandlingen af straffesager og familiesager. Bjarne er beneficeret ved Retten i Odense, men er også ofte forsvarer i sager, der verserer i andre retskredse. Bjarne vil fortsætte sit arbejde med disse sager som ansat i STOKVAD-Advokafirma Advokatfirma.

Jane R. Wichmann har gennem mange år været Bjarnes faste sekretær og har derigennem stor erfaring med familiesager, straffesager, ejendomshandler og civile sager. Jane vil fremadrettet fortsat bistå Bjarne i familiesager og straffesager, ligesom hun vil bistå advokat Pia Maria Stokvad-Rubenius. Samtidig med ansættelsen af Bjarne og Jane har STOKVAD-Advokatfirma overtaget kontoret i Odense fra Bjarnes advokatfirma.

STOKVAD-Advokatfirma har således nu primær adresse på: Albanigade 15, 5000 Odense C

Vi beholder vores kontor i Vejle, således at vi forsat kan servicere vores klienter i Jylland.

Vores tidligere telefonnumre vil fortsat være tilgængelige, men vores hovednummer er: 70 200 848

Såvel Bjarne og Jane og undertegnede beholder tillige de mailadresser, som I kender.

Den nye hovedmail vil være info@stokvad-advokatfirma.dk.STOKVAD Advokatfirma

CVR: 39945215

Telefon: +45 70 20 08 48

Email: info@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Sikker-email:
sikkermail@STOKVAD-Advokatfirma.dk

Klientkonto: 7624-2022010
Driftskonto: 7624-2022002


ADRESSER

Odense:
Albanigade 15
5000 Odense C
Kontortid: Mandag til fredag 9-15

Vejle:
Nørrebrogade 36c st.tv
7100 Vejle
Kontortid: Efter aftale


Medlem af advokatsamfundet

Cinque Terre


Copyright 2020 - STOKVAD Advokatfirma